0886873252 izzida@mail.bg

хотел СЕЛЕНА

Хотел Селена се намира в град Созопол, Област Бургас.  Дейноста на фирмата по конретрния обект се състоеше от:

  • вертикална планировка 
  • бояджиски работи
  • замазки
  • шпахловки
  • полагане минерални мазилки
  • полагане на фаянс
  • полагане на теракот
  • топлоизолации 

%

Този обект е напълно завършен.

Имате обект предвид?

Да се захващаме..