fbpx
089 860 6487 izzida@mail.bg

Подпори/еркер

Строилетна фирма Иззида беше наета за укрепителни работи на сграда в град Бургас . Дейноста на фирмата по конретрния обект се състоеше от:

  • вертикална планировка 
  • бояджиски работи 
  • замазки
  • шпахловки
  • полагане на теракот
  • топлоизолации  

%

Този обект е напълно завършен