fbpx
089 860 6487 izzida@mail.bg

Семейна къща област Буджака 

Тази триетажна семейна къща се намира  в покрайнините на (Буджака) Созпол, Област Бургас. Дейноста на фирмата по конретрния обект се състоеше от:

  • вертикална планировка 
  • бояджиски работи 
  • полагане на камък по фасади 
  • замазки
  • шпахловки
  • полагане минерални мазилки
  • полагане на фаянс
  • полагане на теракот
  • топлоизолации
  • облицовки с камък   

%

Този обект е завършен на...