Строителство

Фирмената дейност обхваща всички етапи на инвестиционния проект – от проучване и проектиране, до окончателното завършване на обекта. Притежава регистрация за изпълнение на строежи от 3-та до 5-та категория, съгласно ЦПРС. Успоредно с основната си дейност фирмата извършва всички видове ремонтни работи. Разполагаме със собствени складови бази (открити и закрити площи), модерна напълно комплектована за работа кофражна система, както и необходимите машини и съоръжения за всички строително монтажни работи.

Но най-големият ни капитал е колектива от висококвалифицирани специалисти.

Извършване на основен и текущ ремонт на сгради и съоръжения, реставрация на обекти, предприемаческа дейност.

Повече за фирмата